Verwijzers/professionals

Home »  Verwijzers/professionals

Voor kinderen met ontwikkelingsproblemen gaat opgroeien vaak niet vanzelf. Door bijvoorbeeld angst, onzekerheid, gedragsproblemen, somberheid of trauma’s kunnen zij niet goed functioneren in hun sociale omgeving, op school en thuis.

Kinderpraktijk Skills helpt deze kinderen/jongeren (van 0 tot 23 jaar) en hun ouders/verzorgers om de klachten te verminderen en beter om te gaan met de situatie. De behandeling heeft als doel te richten op de sterke kanten van het kind en/of het gezin en daardoor de ontwikkeling te stimuleren. Met de vaardigheden en het gedrag dat de kinderen tijdens de behandeling leren, kunnen zij eventuele toekomstige problemen beter hanteren. Tijdig behandelen kan langdurige hulp voorkomen.

Wij werken zoveel mogelijk samen met alle betrokkenen rondom een kind en gezin. Ouderbegeleiding is een standaard onderdeel bij kindgerichte behandeling/ begeleiding.

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts en er zijn vergoedingen mogelijk afhankelijk van de zorgverzekering. Er is een traject voor contractering met verschillende gemeenten (Regio IJsselland) gaande. Wanneer hier uitsluitsel over is, wordt dit op de website geplaatst.

Voor vragen of collegiaal overleg, neemt u gerust contact met ons op via de contactgegevens.

Comments are closed.

Kinderpraktijk Skills 2015