Rekentraining voor MBO rekentoets

Home »  Rekentraining voor MBO rekentoets

In schooljaar 2014/2015 maakten VO leerlingen voor het eerst een rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen. Hiermee moeten zij aan kunnen dat zij over het vereiste referentieniveau beschikken. Het resultaat telde toen niet mee in de uitslagregel. De rekentoets is voor alle leerlingen. Dus ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor de rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F. Voor havo/vwo is dat 3F. Voor meer informatie en de actuele situatie voor de doelgroep voor wie het verplicht is gesteld bij het eindexamen, zie www.CITO.nl.

Effectieve training voor de rekentoets
Voor jongeren in het voortgezet onderwijs die moeite hebben met deze rekentoets, bieden wij de module “effectief maken van de rekentoets in het VO”. In deze module leren jongeren welke vaardigheden zij nog niet voldoende beheersen. Vervolgens wordt er een interventie “op maat” gemaakt. De resultaten van deze module zijn goed.

 

Comments are closed.

Kinderpraktijk Skills 2015