12-18 jaar

Home »  12-18 jaar

Jongeren in het voortgezet onderwijs kunnen te maken krijgen met fasegebonden problematiek. Zo kunnen ze kampen met een inadequate aanpak van moeilijke situaties, pesten, angsten, piekeren, depressieve klachten, slaapproblemen, spijbelen en moeilijkheden bij hun emotieregulatie. Ook leerproblemen, al dan niet veroorzaakt door dyslexie of discalculie, kunnen problemen veroorzaken of juist in stand worden gehouden door andere factoren. In al deze gevallen biedt de orthopedagoog van Kinderpraktijk Skills gespecialiseerde hulp in de vorm van therapie, behandeling en/of begeleiding.

Comments are closed.

Kinderpraktijk Skills 2015