7-12 jaar

Home »  7-12 jaar

Bij kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen onderstaande situaties zich voordoen. Bij dergelijke problematiek kan de orthopedagoog van Kinderpraktijk Skills helpen met therapie, behandeling en/of begeleiding.

  • Kinderen die last hebben van angsten, in een moeilijke situatie zitten of een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, zoals een scheiding of een sterfgeval.
  • Een kind dat hoofdpijn of buikpijn heeft, last heeft van nachtmerries.
  • Een kind dat bang is om alleen gelaten te worden.
  • Een kind dat problemen heeft met pesten: door anderen gepest of agressief behandeld wordt of juist zelf pest, agressief/brutaal gedrag vertoont en grenzen overschrijdt.
  • Een kind dat problemen heeft op school: de prestaties blijven zichtbaar achter en/of u signaleert faalangst, krampachtigheid of geconcentreerdheid.
  • Een kind met weinig zelfvertrouwen en weinig vriendjes dat hieronder lijdt en de omgang met andere kinderen of volwassenen moeilijk vindt.
  • Een kind waarvan u merkt dat er “iets” niet klopt; het kind dat kampt met kleine of grotere problemen waar u samen (ook met school) niet uitkomt.
  • Een kind dat een plotselinge gedragsverandering vertoont, bijvoorbeeld heel druk gedrag of stil en teruggetrokken gedrag.

Comments are closed.

Kinderpraktijk Skills 2015