Intake gesprek

Home »  Intake gesprek

Tijdens het eerste gesprek bespreken we de hulpvraag en de doelen van de behandeling. Eventuele resultaten van psychodiagnostisch onderzoek of begeleiding nemen we hierin mee. Samen kijken we naar de ontwikkeling van uw kind. Wat gaat er wel goed en waar doen zich moeilijkheden voor?

Betrokkenheid (gescheiden) ouders
Het beste is als beide ouders bij het intakegesprek aanwezig zijn. De behandeling is effectiever als de ouders zoveel mogelijk op één lijn zitten en allebei achter het behandelplan staan. Bij gescheiden ouders of ouders die van plan zijn te scheiden, leggen we duidelijke afspraken over de betrokkenheid van beide ouders vast. Ook is het belangrijk dat alle informatie door beide ouders wordt gedeeld.

Kind
Uw kind kan ook bij het intakegesprek aanwezig zijn. Dat ligt aan de onderliggende problematiek en de leeftijd van uw kind. Of het wenselijk is dat uw kind erbij is, besluiten we samen in overleg.

Comments are closed.

Kinderpraktijk Skills 2015