EMDR

Home »  EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen bij kinderen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, overval, medische handelingen en pesten.

Opnieuw opslaan met EMDR
De gedachte achter EMDR is dat als herinneringen aan traumatische gebeurtenissen niet goed zijn opgeslagen in het geheugen, ze problemen veroorzaken. Met EMDR worden traumatische herinneringen opnieuw opgeslagen, maar dan als gewone herinneringen. Dat doen wij door beide hersenhelften beurtelings te stimuleren. Door het kind eerst aan de traumatische gebeurtenis te laten denken en vervolgens een afleidende (visuele of audio) stimulatie te geven, wordt op het natuurlijke verwerkingsproces in de hersenen gestimuleerd.

Succes van EMDR
Het succes van EMDR is bij zowel volwassenen als kinderen wetenschappelijk aangetoond. EMDR is ook bij kinderen een eerste keuze behandeling voor de gevolgen van psychotrauma. Meer informatie vindt u op emdr.nl

Comments are closed.

Kinderpraktijk Skills 2015