Dyslexie: onderzoek en behandeling

Home »  Dyslexie: onderzoek en behandeling

Wat is dyslexie?
Dyslexie betekent niet vloeiend kunnen lezen. Kinderen met dyslexie ervaren hardnekkige problemen met lezen, spellen en zelf schrijven, terwijl dit niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of falend onderwijs. Dyslexie kan voor veel problemen in de leergang en het sociaal-emotionele welzijn van het kind zorgen.

Dyslexie onderzoek
Bij een vermoeden van ernstige en enkelvoudige dyslexie kunt u in overleg met de school een dyslexieonderzoek aanvragen. Het dyslexieonderzoek wordt afgenomen door één van onze orthopedagogen in de praktijk.

Dyslexie screeningtest
Vermoed u dat uw kind dyslectisch is? Dan kan een dyslexie screeningtest hier meer zicht op geven. Dit kort durende onderzoek wijst uit hoe groot het risico is dat uw kind dyslectisch is. Het is verstandig om alleen een gespecialiseerd onderzoek voor een dyslexieverklaring uit te laten voeren als hiervoor voldoende aanwijzingen zijn.

Dyslexiebehandelen
De behandeling van dyslexie begint met de vaststelling van de beginsituatie. Dat doen we door toetsen af te nemen. Ook de gegevens van het dyslexieonderzoek kunnen als uitgangspunt dienen. Vervolgens stellen we een behandelplan op. Het kind komt iedere week naar de praktijk voor individuele ondersteuning en krijgt huiswerkopdrachten mee, zoals leesteksten, flitswoorden en spellingsopdrachten. Iedere drie maanden voeren wij overleg met ouder(s) en kind over de voortgang. Daarnaast voeren wij regelmatig overleg met de school.

Comments are closed.

Kinderpraktijk Skills 2015