Werkwijze

Home »  Werkwijze

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van onze hulpverlening is om samen met het kind en de ouders/verzorgers een plan van aanpak te vormen, afgestemd op het individuele kind en diens omgeving. Onze begeleiding is oplossingsgericht en sluit zoveel mogelijk aan op de belevingswereld van het kind. Hoe lang de begeleiding duurt, hangt af van o.a. de onderliggende factoren en hulpvraag.

Behandeling

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen we verschillende behandelingen inzetten:

Skills
De sterke kanten van het kind staan in elke behandeling centraal. Deze ‘skills’ kunnen ingezet worden om het probleem op te lossen of om het kind met het probleem leren om te gaan.

Comments are closed.

Kinderpraktijk Skills 2015