Uw kind heeft het moeilijk

Per 1 februari 2018 stopt Kinderpraktijk Skills met behandelingen van kinderen en jongeren. ‘Lopende’  behandelingen worden afgemaakt.  Voor behandeling van uw kind verwijzen wij u naar uw huisarts.

Soms ervaart een kind problemen in het leven. En gaan er veel dingen moeilijker dan voorheen. Een kind uit dit meestal niet in taal, maar door gedrag. Als ouder merk je dat je kind anders reageert dan eerst en je maakt je zorgen over hoe het nu verder moet. Je wilt je kind graag helpen, maar soms weet je niet goed hoe. Op school is er niet altijd tijd en ruimte om verder te onderzoeken wat er aan de hand is. En in sommige gevallen moet je te lang op hulp wachten.

Kinderpraktijk Skills
Bij Kinderpraktijk Skills bieden we orthopedagogische ondersteuning/begeleiding aan kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders die te maken krijgen met bepaalde moeilijkheden. Dit doen we door enerzijds de onderliggende problematiek te onderzoeken en anderzijds naar duidelijke doelstellingen toe te werken.

Kindgerichte ondersteuning
Hierbij helpen we het kind spelenderwijs,op een manier die bij het kind past. Verschillende behandelingen kunnen worden ingezet: Speltherapie, Mentaliserende bevorderende therapie, EMDR, Cognitieve gedragstherapie, Remedial teaching, Gespecialiseerde hulp bij leerproblemen, Dyslexie en dyscalculie onderzoek en behandeling en Rekentraining voor de MBO rekentoets.

Op eigen kracht
De essentie van onze ondersteuning is dat het kind zijn eigen kwaliteiten leert kennen en die leert te gebruiken bij het omgaan met moeilijke situaties. Zijn ‘skills’ staan in de behandeling centraal. Het kind leert op eigen kracht problemen oplossen of hanteren. In het dagelijks leven zal het kind daardoor minder door problemen worden belemmerd. Na een tijdje zal het kind weer makkelijker zichzelf kunnen zijn en zich beter voelen.

Kinderpraktijk Skills 2015